Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Jezierzycach Sp. z o.o.
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Słupsku sp. z o.o. ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: administrator budynków mieszkalnych w wymiarze etatu: pełen etat od 01 czerwca 2011 r. Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas nieokreślony.

Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Słupsku sp. z o.o. ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: administrator budynków mieszkalnych w wymiarze etatu: pełen etat od 01 czerwca 2011 r. Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas nieokreślony.

Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Słupsku sp. z o.o. zastrzega, że z wybranym w wyniku naboru kandydatem, zamiast umowy o pracę na czas nieokreślony, może zawrzeć umowę o pracę na okres próbny.

1.Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie średnie mile widziane wyższe (technik lub inżynier budownictwa z preferencją dla specjalności - instalacje sanitarne),
b) znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych, tj. biegła obsługa pakietu Office,
c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
e) prawo jazdy kat. „B” oraz własny samochód,

2. Wymagania pożądane:
a) doświadczenie zawodowe w budownictwie lub administrowaniu zasobem mieszkaniowym,
b) uprawnienia budowlane,
c) uprawnienia zarządcy nieruchomości,
d) posiadanie przez kandydata innych kwalifikacji zawodowych, studiów podyplomowych o kierunku zbieżnym z zakresem działania,
e) znajomość Ustawy Prawo Budowlane i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
f) umiejętność pracy w komputerowych programach specjalistycznych (program do kosztorysowania),
g) odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka stanowiska:
a) wykonywanie czynności administratora dla zasobów mieszkaniowych własnych i zarządzanych przez GTBS,
b) prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości,
c) zlecanie kontroli technicznych oraz okresowych przeglądów nieruchomości,
d) zapewnienie bieżącej konserwacji oraz przewidzianych w planie gospodarczym remontów budynków, usuwanie awarii i ich skutków,
e) kontrolowanie wykonania i rozliczania umów z dostawcami mediów, umów o roboty, usługi,
f) przygotowanie i obsługa zebrań Wspólnot Mieszkaniowych, w tym projektów uchwał,
g) inne według zakresu czynności i obowiązki.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
b) podanie o przyjęcie na stanowisko administratora budynków mieszkalnych, z listem motywacyjnym,
c) dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
d) kserokopie świadectw pracy,
e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem,
f) podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności, o stanie zdrowia,
g) inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje),
h) kserokopia dowodu osobistego,
i) zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania konkursowego – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm./,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie „Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Słupsku” sp. z o.o., ul. Sportowa 34, 76 – 200 Słupsk, albo pocztą na adres Gminnego TBS z dopiskiem: Nabór na stanowisko administratora budynków mieszkalnych w terminie do dnia 31.03.2011 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego TBS po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.gtbs.slupsk.ug.gov.pl ). Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Kuleta 17-03-2011 09:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rafał Kuleta 17-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 17-03-2011 09:52