Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Jezierzycach Sp. z o.o.
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg ofertowy na sprzedaż działek w Siemianicach Gmina Słupsk

Słupsk, dnia 17.11.2010r.

 

 

„Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Słupsku” Sp. z o.o.

 

ogłasza

 

przetarg ofertowy

na sprzedaż atrakcyjnie położonych działek

pod budowę domów jednorodzinnych

w Siemianicach Gmina Słupsk

 

 

Lp.

 

Nr działki

Pow. działki

w m2

1.

233/12

864

2.

233/13

863

 

dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SL1S/00067632/5.

 

 1. Działki przeznaczone są pod zabudowę budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
  z poddaszem użytkowym, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr Gb-73311-282/2008 z dnia 15 września 2008 roku.
 2. Działki mają możliwość podłączenia do istniejącej infrastruktury technicznej.
 3. Sprzedaż działek aktualnie opodatkowana jest stawką 22% podatku VAT na podstawie art.5 ust. 1 pkt.1 i art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami).
 4. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak też prawami
  i roszczeniami osób trzecich.
 5. Oferty należy złożyć w siedzibie GTBS w Słupsku Sp. z o.o., ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk, w sekretariacie w terminie do dnia 06.12.2010r. do godz. 1200 w kopercie opisanej w następujący sposób: „OFERTA na sprzedaż – działki”.
 6. Oferta powinna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści i podpisana.
 7. Cena netto powinna być wyrażona w PLN, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
 8. W ofercie należy wskazać dane oferenta takie jak:

- imię i nazwisko (nazwa),

- adres zamieszkania (adres siedziby),

- numer telefonu do kontaktu,

- odpis aktualny z KRS – jeżeli dotyczy.

 1. Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna dołączyć do oferty zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości.
 2. GTBS w Słupsku Sp. z o.o. przed ostatecznym wyborem oferty zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w miejscu i terminie wskazanym w zaproszeniu.
 3. Przed zawarciem umowy sprzedaży nabywca zapłaci na wskazane konto Bank Spółdzielczy w Ustce 95 9315 0004 0050 4087 2000 0010 cenę nabycianieruchomości wraz z podatkiem VAT. Nabywca pokrywa również koszt opłat notarialnych, koszt wypisów z aktu oraz opłaty sądowe.
 4. GTBS w Słupsku Sp. z o.oma prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.

 

 

PREZES  GTBS sp. z o.o.

     Marek Biernacki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Kuleta 17-11-2010 14:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rafał Kuleta 17-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 17-11-2010 14:28