Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Jezierzycach Sp. z o.o.
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na wolne stanowisko pracy: Inspektor nadzoru ds. budownictwa

 

Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Słupsku” sp. z o.o.

OGŁASZA NABÓR NA


wolne stanowisko pracy: inspektor nadzoru ds. budownictwa


w wymiarze etatu: pełen etat od I kwartału 2009 r.


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas nieokreślony.

Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Słupsku” sp. z o.o. zastrzega, że z wybranym w wyniku naboru kandydatem, zamiast umowy o pracę na czas nieokreślony, może zawrzeć umowę o pracę na okres próbny.


 1. Wymagania niezbędne;

   

 1. wykształcenie średnie mile widziane wyższe,

 2. uprawnienia budowlane i potwierdzona minimum jednoroczna kierunkowa praktyka zawodowa w ostatnich 3 latach,

 3. znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych, tj. biegła obsługa pakietu Office,

 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw

publicznych,

 1. posiadanie nieposzlakowanej opinii,

 2. prawo jazdy kat. „B” oraz własny samochód.

   

2. Wymagania dodatkowe:

   

 1. posiadanie przez kandydata innych kwalifikacji zawodowych, studiów podyplomowych o kierunku zbieżnym z zakresem działania,

 2. pożądana biegła znajomość Ustawy Prawo Budowlane i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

 3. umiejętność pracy w komputerowych programach specjalistycznych,

 4. umiejętność pracy w zespole,

 5. odpowiedzialność,

 6. obowiązkowość,

 7. odporność na stres,

 8. umiejętność pracy pod presją czasu,

   


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka stanowiska: nadzór inwestorski w zakresie budownictwa ogólnego.

 

4. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

 2. podanie o przyjęcie na stanowisko inspektora nadzoru ds. budownictwa, z listem motywacyjnym,

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

 4. kserokopie świadectw pracy,

 5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem,

 6. podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności, o stanie zdrowia,

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje),

 8. kserokopia dowodu osobistego,

 9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania konkursowego – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm./,

   

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie „Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Słupsku” sp. z o.o., ul. Sportowa 34, 76 – 200 Słupsk, albo pocztą na adres Gminnego TBS z dopiskiem: Nabór na stanowisko inspektora nadzoru ds. budownictwa w terminie do dnia 30.12.2008 roku.


Aplikacje, które wpłyną do Gminnego TBS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.gtbs.slupsk.ug.gov.pl ).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone podpisaną klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Kuleta 17-12-2008 10:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rafał Kuleta 17-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 17-12-2008 10:43