Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Jezierzycach Sp. z o.o.
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja o naborze kandydatów na najemców lokalu w budynku przy ul. Słupskiej 47 w Siemianicach oraz zasady przydziału mieszkań

 

INFORMACJA O NABORZE KANDYDATÓW NA NAJEMCĘ LOKALU MIESZKALNEGO W SIEMIANICACH PRZY UL. SŁUPSKIEJ 47

ORAZ ZASADY PRZYDZIAŁU MIESZKAŃ

 

Zarząd „Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Słupsku” sp. z o.o. ogłasza nabór kandydatów zainteresowanych zawarciem umowy najmu lokalu mieszkalnego dwupokojowego o łącznej pow. 45,10 m2 zlokalizowanego w miejscowości Siemianice przy ul. Słupskiej 47. Planowane zasiedlenie mieszkania nastąpi dnia 01 czerwca 2009 r.

Wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w siedzibie GTBS sp. z o.o., ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk w terminie do dnia 05 maja 2009 r.

Najemca, z którym zostanie zawarta umowa najmu lokalu mieszkalnego będzie zobowiązany do wpłaty kaucji mieszkaniowej w wysokości 12-to krotności miesięcznego czynszu, obliczonego według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy najmu, płatnej przed datą podpisania umowy najmu. Wysokość kaucji na dzień 01 czerwca 2009 r. będzie wynosić 4.167,24 zł.

Wpłata partycypacji na lokal mieszkalny w Siemianicach przy ul. Słupskiej 47 nie jest wymagana.

Miesięczny czynsz na dzień 01 czerwca 2009 r. będzie wynosić 347,27 zł (7,70 zł/m2). Najemca dodatkowo będzie ponosić koszty związane z opłatami eksploatacyjnymi, tj. za wodę, ścieki, podgrzanie wody, wywóz nieczystości stałych, centralne ogrzewanie, energię elektryczną, abonament za legalizację wodomierzy oraz za konserwację instalacji domofonowej i antenowej. Opłaty eksploatacyjne w gospodarstwie domowym trzyosobowym wynoszą średnio 300,00 zł. Łącznie, zatem miesięczny czynsz wraz z opłatami za świadczenia w lokalu o pow. 45,10 m2 wyniesie około 650,00 zł.

Złożone wnioski będą weryfikowane przez Komisję mieszkaniową, która sporządzi listę osób spełniających warunki formalne. Z posiedzenia Komisji mieszkaniowej sporządzony zostanie protokół, w którym wskazana będzie osoba zakwalifikowana do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego. Lista osób spełniających warunki formalne i wyciąg z protokołu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki oraz w Urzędzie Gminy Słupsk. Wybrany Najemca zobowiązany będzie do podpisania umowy najmu lokalu mieszkalnego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. W przypadku, gdy wybrany Najemca nie podpisze umowy najmu lokalu mieszkalnego w wyznaczonym terminie, zawarcie umowy najmu nastąpi z kolejną osobą zakwalifikowaną przez Komisję mieszkaniową z listy rezerwowej.

 

Komisja mieszkaniowa przy weryfikacji wniosków w przypadku ww. lokalu mieszkalnego kierować się będzie w szczególności nw. priorytetami kwalifikacji przyszłych najemców mieszkań:

- osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu stanowiącego własność gminy lub miasta, które zobowiązały wyzbyć się tytułu prawnego do tego lokalu, z dniem objęcia lokalu w Spółce,

- rodziny zamieszkujące w lokalach przegęszczonych,

- osoby niezbędne dla Gminy Słupsk z uwagi na potrzeby kadrowe.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, najemca oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w dniu podpisania umowy najmu nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości.

 

Osoby ubiegające się o najem lokalu mieszkalnego powinny spełniać kryterium dochodowe (górna granica dochodów zamieszczona jest w informacji dla „kandydatów na Najemców lokali mieszkalnych”) i posiadać dochody umożliwiające regulowanie czynszu wraz z opłatami eksploatacyjnymi.

 

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony druk wniosku.

  2. Deklaracja o dochodach wraz z wymaganymi załącznikami wymienionymi w „wykazie dokumentów”

 

Ogólne zasady dotyczące ubiegania się o najem lokalu mieszkalnego w zasobach TBS określają przepisy ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z późniejszymi zmianami).

Kryteria i tryb przeznaczania mieszkań dla konkretnych najemców określa umowa spółki.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Kuleta 08-04-2009 07:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Iwona Jasińska 26-03-2013 13:16